Γιώργος Μισιάκας -"Μάστορας" - "Qualiaron"¨: Τίνος η σημαία?


(δευτερος από αριστερά)

I have no respect and I have no fear
This flag I will never cover with my tears
A rag of white & blue that doesn't speak to my heart
Lower it and burn it and I don't give a fuck


YOUR FLAG!  YOUR FLAG!
NOT MY FUCKING FLAG

It's the symbol of your society
A symbol the ZOG
The colours of capitalism
and anything that's wrong

Go and die for it
But I will not follow
The red, white & black are my only true colours

YOUR FLAG! YOUR FLAG!
NOT MY FUCKING FLAG

I used to love and hail it
but not, not any more
Cause now it's all theirs
Alienated to the core

As long as I breath
I have a hope in my heart
This flag we'll take back
As an act of Aryan might


Μετάφραση:

Δεν έχω σεβασμό και δεν έχω φόβο
Δεν θα σκεπάσω ποτέ αυτή τη σημαία με τα δάκρυα μου 
Ενα γαλανόλευκο κουρέλι που δεν μιλάει στην καρδιά μου
Να την υποστείλετε και να την κάψετεε και  δε δίνω δεκάρα

Είναι η δική σου σημαία!  δική σου σημαία!
Οχι η δική μου γαμημένη σημαία! 

Είναι το σύμβολο της δικής σου κοινωνίας 
Ενα σύμβολο του ΖΟG (Zionist Occupation Government: Σιωνιστική Κυβέρνηση Κατοχής) 

Τα χρώματα του καπιταλισμού
και όλα όσα είναι λάθος 

Πήγαινε να πεθάνεις γι’ αυτό, αλλά εγώ δεν θα ακολουθήσω
Το κόκκινο, το λευκό και το μαύρο είναι τα μόνα μου αληθινά χρώματα!