"Χριστουγεννιάτικη εθνικοσοσιαλιστική δράση" σε βράχους στο Αγκίστρι!


Εκτός από το εμφανές πρόβλημα στον εγκέφαλο, η "αγάπη για την πατρίδα" των τύπων αυτών  δεν περιλαμβάνει και το να μην βρωμίζεις τους βράχους και τις ακτές της.


ΠΗΓΗ

Ας καθαρίσουμε τις παραλίες μας από αυτά τα σκουπίδια